Sednica Skupštine u četvrtak

Sednica Skupštine u četvrtak

Za četvrtak, 13. april, zakazana je 12. sednica Skupštine opštine Knjaževac.

Pred odbornicima će biti devet tačaka dnevnog reda, među kojima je i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Razgovaraće se i o pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta, kao i o izmenama i dopunama programa poslovanja Javnog preduzeća za razvoj, urbanizam i izgradnju, planu rada Crvenog krsta i angažovanju eksternog revizora za reviziju konsolidovanog završnog računa budžeta za 2016. godinu.

Sednica će biti održana u Domu kulture u 10:00 časova.