Sednica Skupštine: Rebalans budžeta i reorganizacija Direkcije

Danas je održana šesta sednica Skupštine opštine Knjaževac. Na dnevnom redu bili su izveštaji o radu i pripremljenosti obrazovnih ustanova, te dokumenti koji vode ka reorganizaciji Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju. Odbornici su usvojili i treći rebnalans budžeta.

 

Prema izmenama Zakona o budžetskom sistemu, Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju više ne može da bude indirektni korisnik budžeta, čulo se na šestoj sednci Skupštine opštine tokom rasprave o odlukama koje vode ka reorganizaciji ovog preduzeća. Osim naziva, biće promena i u delatnosti i načinu finaisranja, obavestio je odbornike direktor Mladen Radosavljević.

''Izmenama Zakona o budžetskom sistemu javnim preduzećima je uskraćena mogućnost da budu indirektni korisnici budžeta. Stalna konferencija gradova i opština dala je preporuke kako će se u budućnosti organizovati rad, odnosno obavljanje poslova kojima se Direkcija bavi. Njihovo tumačenje je da iz naziva treba da se izbaci reč ''direkcija'', s obzirom da nije reč o organizaciji koja postoji u okviru državne uprave. Nadzorni odbor dao je preporuku da novo ime bude ''Javno preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju''. Osnovna delatnost biće arhitektonska, odnosno poslovi koji se odnose na urbanizam. Ono što budemo radili za opštinu, a što će biti povereni posao u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, praktično ćemo naplaćivati opštini. Moći ćemo da naplatimo samo ono što zaista i uradimo. Određene poslove, nadam se, uspešno ćemo raditi i na tržištu.''

Sumnju da će Direkcija moći da opstane na tržištu bez podrške iz lokalne kase izrazio je šef odborničke grupe SPS-a Darko Živković.

''Zaista izražavam sumnju da će ovo moći da funkcioniše ovako kako je predviđeno promenom imena i izmenom statuta u smislu da se obavljaju povereni poslovi. Ovde govorimo o cifri od oko 25 miliona dinara na godišnjem nivou za funkcionisanje Direkcije i u ovom momentu nisam spreman da prihvatim da je to moguće obezbediti  na ovaj način.''

Lokalni parlament usvojio je odluku o trećem rebalansu budžeta za ovu godinu, kojim se, kako je objasnila šefica odeljenja za budžet i finansije Ankica Marković, stvaraju pozicije da se rashodi realizuju do kraja godine.

''Na određenim ekonomskim klasifikacijama se pokazuje da neznatno nedostaju sredstva. Istovremeno, na drugoj ima preostalih, tako da su indirektni korisnici uskladili svoje finansijske planove, a i budžet je sagledao svoje potrebe, tako da je rebalansom stvorio pozicije da se do kraja godine mogu da realizuju rashodi.''

Bez diskusija na sednici su usvojeni izveštaji o radu obrazovnih ustanova, kao i o njihovoj pripremljenosti za tekuću školsku godinu, kao i odluka o ralizaciji javno – privatog partnerstva za projekat modernizacije javne rasvete na području opštine Knjaževac.