Sednica Skupštine - neplanirano o komasaciji

U prisustvu nezadovoljnih meštana Vlaškog Polja, na 39. sednici lokalnog parlamenta raspravljalo se o komasaciji u tom selu; šefovi odborničkih grupa formiraće komisiju koja će utvrditi faktičko stanje na terenu; u nastavku zasedanja, između ostalog, data saglasnost na programe poslovanje JP Direkcija za razvoj, JP Bogovina Bor, Agencije za razvoj i JKP Standard.

Danas je održana 39. sednica Skupštine opštine Knjaževac. Na početku sednice šef odborničke grupe SPS-PUPS Darko Živković predložio je dopunu dnevnog reda informacijom o komasaciji u Vlaškom Polju. Sednici je prisustvovala grupa meštana tog sela, a pošto je predlog usvojen, odbornicima se obratila njihova predstavnica.

“Jedna njiva je sređena, dve nisu, tamo gde je sad polje - pola trnje, pola kamenje. Niko to nije kontrolisao. Podela je obavljana tako da su ljudi, od 2 hektara dobijali 3-4 njive od po 50 ari, a ima i onih koji su dobijali po 5 ili 10 ari. Da ne pričamo da su ljudi dobijali parcele sa dosta kamenja, a u komasaciju su unosili obradive površine”, kaže Lelica Mihajlović, predstavnica meštana Vlaškog Polja.

Opštinska komisija za komasaciju nije bila u mogućnosti da na bilo koji način učestvuje u postupku na terenu, rekla je Suzana Krstić, predsednica Komisije. “Učesnici su najviše nezadovoljni krčenjem. Kroz javnu nabavku izabran je najpovoljniji ponuđač, koji je u startu jako loše obavljao posao krčenja. Ljudi su bili nezadovoljni, uključio se i podizvođač, koji je dobro, ali u nedovoljnom obimu obavio posao. S obzirom da postoje namenska sredstva za uređenje poljoprivrednog zemljišta, ima mogućnosti da za parcele za koje postoji interesovanje, bude obavljeno dodatno krčenje”, rekla je Suzana Krstić.

Ako zemljište nije privedeno nameni, kako je bilo moguće da se vrši raspodela, pitao je Darko Živković, šef odborničke grupe SPS-PUPS. “Ugovoreni su bili poslovi sa izvođačem da se to uradi. Meštani tvrde da posao nije adekvatno urađen. Ko je onda potpisao nekom izvođaču da je to dobro? Angažovan je drugi izvođač, koji je dobro radio, ali nije bilo dovoljno para. Novac koji je prvobitno bio opredeljen za čitav posao je bio dovoljan, a sada treba da budžetom za narednu godinu plaćamo nešto što je jednom već plećeno”, istakao je Darko Živković.

Komasacija je postupak jasno definisan zakonskim odredbama, istakao je Gavra Kovačev, član komisije. “Svaki korak u komasaciji je predviđen zakonom. Zajedno sa učesnicima u komasaciji mi smo prolazili te određene korake, pa smo usvajali određene karte puteva, boniteta zemljišta, do na kraju usvajanja karte nadela. Sve karte bile su na uvidu 15 dana i prigovora nije bilo”, naglasio je Gavra Kovačev.
U diskusiju se uključio i predsednik opštine Milan Đokić. “Naravno da ćemo formirati komisiju koja će se baviti ovom temom, ali pre toga želim da istaknem nekoliko činjenica: nije bilo 40 fizičkih lica-učesnika komasacije, već ih je bilo 75. Dalje, ja sam primao nezadovoljne meštane i svakako da i dalje imamo dobru volju da saslušamo šta su sve problemi u ovom postupku. Važno je takođe da je projektovano da se radovi izvode na dvadesetak hektara, ali je naknadno, zbog prirode terena i ostalih faktora, obim posla povećan na četrdesetak hektara”, rekao je Milan Đokić.

Na sednici je odlučeno da šefovi odborničkih grupa formiraju komisiju koja će na terenu utvrditi faktičko stanje. 

U nastavku 39. sednice radilo se po utvrđenom dnevnom redu - usvojeni su predlozi odluka o izmeni Odluke o budžetu, o prazniku i slavi opštine, određivanju spratnosti objekata i boravišnoj taksi. Odbornici su takođe dali saglasnost na programe poslovanja Javnog preduzeća Direkcije za razvoj, Javnog preduzeća Bogovina Bor, Agencije za razvoj i Javnog komunalnog preduzeća Standard. Po završetku sednice, u holu Doma kulture održan je tradicionalni novogodišnji koktel.