Savremena ambulanta za ceo Budžak

Radovi na adaptaciji zdravstvene ambulante i budućeg trauma centra u Kalni ulaze u završnu fazu.

Novi, savremeni objekat, sa apotekom i stanovima za lekare, omogućiće bolju zdravstvenu zaštitu stanovnika celog Budžaka, kao i zdravstveno zbrinjavanje gostiju turističkog centra na Staroj planini.

Očekuje se da deo ambulante bude u funkciji za mesec dana, a kompletan objekat za tri, do četiri meseca.