Savet usvojio Akcioni plan zapošljavanja

Lokalni savet za zapošljavanje jednoglasno usvojio Akcioni plan zapošljavanja u opštini Knjaževac za 2013. godinu.

Ove godine je predviđeno da se aktivnosti zapošljavanja sprovode kroz stručnu praksu i javne radove jer se pokazalo da najveći broj ljudi zainteresovan za taj vid angažovanja.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, broj radno sposobnog stanovništva u opštini Knjaževac je 19.619 stanovnika. Stopa nezaposlenosti lica radnog uzrasta (od 15 do 64 godine) u decembru 2012. godine iznosila je 22,62%, odnosno porasla je za 2,09% u odnosu na april 2010. godine kada je iznosila 20,07%.