Sastanak sa korisnicima budžeta

U Skupštini opštine održan je sastanak opštinskog rukovodstva i predstavnika javnih preduzeća i ustanova – korisnika opštinskog budžeta.

Razgovaralo se o raspodeli sredstava u 2013. godini. Najavljeno je da će budžet za narednu godinu biti usvojen na sednici Skupštine opštine 21. decembra.