Saglasnost na programe Direkcije, Agencije i Standarda

Izgradnja jezera Jezava i problem odlaganja smeća na deponiji neke su od tema o kojima se polemisalo na poslednjoj sednici opštinske Skupštine u ovoj godini.

 

Obrazlažući Program poslovanja Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju, direktor Mladen Radosavljević pored ostalog je istakao da je uređenje Keja Dimitrija Tucovića planirano kao dvogodišnji projekat, planira se izgradnja rezervoara i pumpne stanice u Debelici i bušotine u Štitarcu. Jedan od najobimnijih poslov je izgradnja veštačkog jezera Jezava.

“Projekat je izrađen u smislu formiranja samog jezera, a s obzirom na obim radova i finansiranje, realizacija je planirana kao trogodišnji projekat. Naredne godine trebalo bi da počnu radovi, u 2017. da se jezero formira, a u 2018. godini prostor oko jezera parterno sredi”, rekao je Mladen Radosavljević.

Odbornik Saša Stanković kaže da nema ništa protiv jezera, ali smatra da glasanje građana na ulici nije pravi način odabira projekata za realizaciju, dok je poseban problem koliko će sve to da košta. “Želim da podsetim da će to jezero u naredne tri godine da košta 100 miliona dinara, što je popriličan iznos. Smatram da je to nerealno i da nisu svi saglasni da se tako troše sredstva”, ističe Saša Stanković.

Opština Knjaževac, u saradnji sa NALED-om, realizovala je projekat “Participativno budžetiranje”, podsetio je predsednik opštine. “Potpuno se slažem sa time da je na listi predloga bilo možda i racionalnijih projekata, ali demokratija je takav proces da građani svojim glasovima donose odluke. Ovom prilikom više od 500 građana glasalo je za jezero. Želim posebno da naglasim da je svo iznošenje cifara o stotinama miliona potpuno paušalno. Ono što smo mi bilansirali u budžetu za narednu godinu je 10 miliona dinara za početak radova”, Milan Đokić, predsednik opštine.

Doktor Zvonimir Aleksić smatra da su u ovom trenutku važniji uređenje korita Timoka nizvodno od Štipine, a podsetio je i na gorući problem gradske deponije. “I mene kad bi neko pitao da li sam za jezero, verovatno bih rekao da jesam. Ali kad bi me pitali da li sam da deo Timoka od Štipine nizvodno više ne bude nalik kanalizaciji, verovatno bih od jezera odustao. Da ne pominjem smetlište koje neuspešno rešavamo već dvadeset godina. Demokratsko odlučivanje je svakako dobro, ali podsećam da postoji i “dirigovana demokratija”, ističe odbornik SPS-a dr Zvonimir Aleksić.

Lokalna, knjaževačka deponija je prepunjena, a za proširenje nemamo ni zakonski osnov, ni prostor, ni vreme rekao je predsednik opštine. “Ukoliko regionalna deponija Halovo u najkraćem roku ne počne da se gradi, opština Knjaževac biće prinuđena da otpad sa svoje teritorije odlaže na regionalnu deponiju u Pirotu”, kaže Đokić.

Većinom glasova, odbornici su dali saglasnost na Program poslovanja Direkcije za razvoj. U nastavku, razmatran je Program poslovanja u narednoj godini Agencije za razvoj. Nastavićemo sa aktivnostima u dve ključne oblasti angažovanja - priprema projekata za konkurisanje kod donatora i servisiranje Fonda za razvoj poljoprivrede, istakao je Dragan Milutinović, direktor Agencije.

“Kada je o Fondu reč, mi obavljamo sve tehničke stvari počev od pripreme i realizacije konkursa, zaključivanja ugovora i kasnijeg praćenja njihove realizacije i korišćenja sredstava subvencija na terenu. To je ono što nam odnosi puno vremena, puno energije i snage, ali mislimo da su rezulati koji su do sada postignuti u potpunosti opravdali i sva ulaganja lokalne samouprave i rad koji ulažu zaposleni u Agenciji na terenu”, dodao je Dragan Milutinović.   

Odbornici Skupštine opštine usvojili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Agencije za razvoj, kao i na Predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Standard za 2016. godinu.