Rok za plaćanje poreza 16. maj

Rok za plaćanje poreza 16. maj

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac, obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 16.maj 2016. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu.

 

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici  stiču pravo na reprogramiranje poreskog duga, izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate i prekršaja zbog kašnjenja uplata.

Poreski obveznici – fizička lica, preduzetnici i pravna lica mogu da podnesu zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga najduže do 60 meseci, odnosno 60 mesečnih rata, uz otpis kamate.

Zahtevi za odlaganje plaćanja poreskog  duga mogu  se podneti do četvrtog jula ove godine.