Rgoška Banjica - izuzetan potencijal

Na Banjici ima termalne vode toplije nego što je postojeća, temperatura je 32 stepena, a količina čak 100 litara u sekundi, saopšteno je na prezentaciji stručnjaka sa Rudarsko-geološkog fakulteta.

Na sastanku opštinskog rukovodstva i stručnjaka sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu saopšteni su rezultati istraživanja potencijala termalnih izvora Rgoške Banjice. 


Cilj istraživanja rađenih tokom 2014. godine bio je da se utvrdi postojanje izvora vode sa višom temperaturom od trenutnih 28 stepeni koja bi bila korišćena za budući hotelski kompleks na Banjici. 

"Rezultati su pokazali da se mogu dobiti vode viših temperatura od trenutnih 28 stepeni. To povećanje ne bi bilo drastično, voda je temperature 32-33 stepena, što bi značajno poboljšalo asortiman postojećih voda. Na osnovu istraživanja, određene su mikro-lokacije za izradu istražno-eksploatacionih bunara i mi se nadamo da će bar jedan od tih bunara biti izgrađen u 2015. godini", rekao je profesor Veselin Dragišić, sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. 
 
Bili smo optimisti i pre zvaničnih istraživanja, kaže predsednik opštine Milan Đokić. Vesti koje su nam danas saopštene su i bolje od očekivanih. "Potencijali Rgoške Banjice su ovim ispitivanjima i definitivno potvrđeni. Pokazalo se da je kapacitet oko 100 litara vode u sekundi, a od stručnjaka sa Rudarsko-geološkog fakulteta smo obavešteni da je to izvorište jedinstveno u Srbiji. Potpuno smo ubeđeni da će takav potencijal uskoro naći investitora. Sa potencijalnim investitorima već razgovaramo da sve ono čime Rgoška Banjica raspolaže stavimo što pre u funkciju lokalnog ekonomskog razvoja", izjavio je Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac.