Rešavanje problema pasa lutalica

Rešavanje problema pasa lutalica

Kako je ranije i najavljeno, u opštini Knjaževac počelo je aktivno rešavanje problema pasa lutalica.

 

 U petak, 21. oktobra, održana je sednica radne grupe, koja je formirana da bi se rešavanje ovog gorućeg problema maksimalno ubrzalo. Nakon razmatranja zakonskih I podzakonskih akata, koji regulišu ovu oblast, na sednici je odlučeno da se pokrene proces izrade projektne dokumentacije za izradu prihvatilišta za pse.

Sve aktivnosti obavljaće se u saradnji sa udruženjima za zaštitu životinja, poručeno je sa sednice radne grupe.