Raspisani konkursi za subvencije u poljoprivredi

Raspisani konkursi za subvencije u poljoprivredi

Opštinsko veće, na sednici održanoj 28. septembra, raspisalo je četiri konkursa za dodelu subvencija registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Opština Knjaževac subvencionisaće podizanje višegodišnjih zasada voća, razvoj mlečnog govedarstva, nabavku opreme za preradu i kamate na poljoprivredne kredite.

Sredstvima budžetskog Fonda za razvoj poljoprivrede subvencionisaće se podizanje višegodišnjih zasada voća u iznosu od 80% od vrednosti investicije.  Maksimalni iznos subvencije je 250.000 dinara za investicije u sadnju voćnih vrsta koje prelaze 250.000 dinara po hektaru, a 80.000 dinara za sadnju voćnih vrsta čija cena po hektaru ne prelazi 250.000 dinara. Pravo učešća imaju nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u 2020. godini. Konkurs je otvoren do 15. oktobra.

Konkursom za subvencionisanje razvoja mlečnog govedarstva predviđena je finansijska pomoć za nabavku kvalitetnog priplodnog podmlatka mlečnih rasa goveda. Intenzitet pomoći iznosi 70% od ukupno prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos povrećaja sredstava je 235.000 dinara po jednom korisniku.

Raspisan je i konkurs za dodelu subvencija za nabavku opreme za preradu na gazdinstvu. Uz napomenu da je kod ovog konkursa neophodan uslov, pored ostalog, i biznis plan, finansijska podrška identična je kao i kod prethodnog konkursa – podrška iznosi 70% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos je 235.000 dinara.

Ove godine po prvi put raspisan je konkurs za dodelu subvencija za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite. Intenzitet pomoći iznosi 80% od ukupno prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos je 100.000 dinara.
Rok za prijavljivanje po svim konkursima je 15. oktobar.
 
Kompletan tekst svih poljoprivrednih konkursa objavljen je na sajtu opštine Knjaževac, a detaljne informacije o uslovima i dokumentaciji neophodnoj za konkurisanje i rokovima, zainteresovani mogu dobiti lično u opštinskoj upravi i Agenciji za razvoj, kao i putem telefona 731-256.