Raspisani konkursi za smeštaj u Domu učenika srednjih škola

Raspisani konkursi za smeštaj u Domu učenika srednjih škola

Opština Knjaževac raspisala je konkurse za ostvarivanje prava na naknadu troškova smeštaja i ishrane u Domu učenika srednjih škola za srednjoškolce koji imaju prebivalište na teritorji knjaževačke opštine, kao i za srednjoškolce iz drugih opština.

Pravo na nadoknadu ovih troškova imaju učenici srednjih škola koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini.

Visina naknade troškova je 5.358,00 dinara mesečno.

Prijave se podnose do 30. oktobra Opštinskom veću, a o detaljima konkursa zaintersovani se mogu informisati na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac www.knjazevac.rs