Raspisan konkurs za stan solidarnosti

Raspisan konkurs za stan solidarnosti

Upravni odbor Fonda solidarne stambene izgradnje doneo je odluku o raspisivanju konkursa za raspodelu stana solidarnosti i to za jedan stan u ulici Branka Radičevića br.12 na petom spratu u potkrovlju zgrade (stan br.31), površine 61 m2.

Stan se daje u zakup,uz naknadu, na određeno vreme, bez mogućnosti otkupa, a pravo učešća na konkursu imaju svi građani opštine Knjaževac. 
Rang lista za raspodelu stana solidarnosti sačinjava se na bazi bodovanja sledećih kriterijuma: stambenog statusa, radnog odnosa, radnog staža, učešća u oružanim akcijama posle 17.avgusta 1990.godine, invalidnosti, zdravstvenog stanja, materijalnog položaja, broja članova domaćinstva. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 731-623,lokal 132. Prijave se podnose do 30.1.2013.godine.
Dokumentaciju možete preuzeti ovde.