Raspisan konkurs za projekte energetske efikasnosti stambenih zgrada

Raspisan konkurs za projekte energetske efikasnosti stambenih zgrada

Opština Knjaževac raspisala je konkurs za dodelu projektno – tehničke dokumentacije energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje.

Pravo na finansiranje izrade projektno – tehničke dokumentacije imaju stambene zajednice na teritoriji opštine Knjaževac.

Projektno – tehnička dokumentacija sadrži : elaborat energetske efikasnosti zgrade za trenutno stanje objekta, kao i stanje nakon sanacije, koje podrazumeva izolaciju fasade, tavanskog prostora, kao i zamenu stolarije, zatim predmer i predračun radova sa tehničkim opisom, potrebnog za dobijanje rešenja o odobrenju radova za investiciono održavanje zgrada počlanu 145 Zakona o planiranju i izgradnji.

Navedenu dokumentaciju opština Knjaževac finansira u celosti.

Izradu projektno – tehničke dokumentacije radiće Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju.

Prijavni obrazac može se preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Knjaževac: www.knjazevac.rs. Prijave se podnose Preduzeću za razvoj, urbanizam i izgradnju.

Javni konkurs otvoren je do 1. decembra 2020. godine, odnosno do utroška sredstava namenjenih realizaciji ovih aktivnosti.