Raspisan konkurs za dodelu novčane pomoći učenicima i studentima

Raspisan konkurs za dodelu novčane pomoći učenicima i studentima

Opština Knjaževac raspisala je konkurs za dodelu novčane pomoći talentovanim učenicima i studentima za školsku 2018/2019. godinu.

Novčana pomoć namenja je učenicima srednjih škola i studentima osnovnih i akademskih studija. Pravo na pomoć imaju srednjoškolci koji su, pored odličnog uspeha, u prethodnoj školskoj godini zauzeli jedno od prva tri mesta na zvaničnim republičkim takmičenjima, te studenti sa prosečnom ocenom najmanje 8,00, koji nisu obnavljali godinu i imaju najviše dva zaostala ispita iz prethodne godine.

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti učenici i studenti akreditovanih škola i fakulteta u Srbiji, sa prebivalištem na teritoriji opštine Knjaževac, odnosno boravištem, ukoliko su u pitanju izbegla i interno raseljena lica.
 
Učenici i studenti koji već koriste studentske stipendije, ili kredite Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nemaju pravo na novčanu pomoć na osnovu ovog konkursa.

Pomoć za studente iznosi mesečno 5.000, a za učenike 2.500 dinara.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na pisarnici opštine Knjaževac do 21. decembra.

Konkurs je objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine  Knjaževac (www.knjazevac.rs), gde se zainteresovani mogu upoznati sa kriterijumima za ostvarivanje prava i dokumentacijom koja se podnosi za dodelu novčane pomoći.