Prve aktivnosti Ženske odborničke mreže

Pravilna ishrana, fizička aktivnost, holistički pristup životu, bile su neke od tema predavanja koje ''Zdravi stilovi života'', koje je sinoć organizovala Ženska odbornička mreža u Skupštini opštine.

Aktivnije uključivanje žena u sve društvene tokove, ostvarivanje ravnopravnosti polova, ali promocija zdravlja i zdravih stilova života, teme su kojima će se baviti Ženska odbornička mreža u Skupštini opštine Knjaževac.

''Ženska odbornička mrežaoformljena je sedmog decembra 2016. godinei cilj je osnaživanje žena u lokalnoj samoupravi radi lakšeg odlučivanja, odnosno podrška ženama u odlučivanju,'' kaže Jasna Mihajlović, koordinatorka Ženske odborničke mreže.

Na tribini, koja je održana u Regionalnom centru za stručno usavršavanje, govorilo se o štetnosti pušenja, fizičkoj aktivnosti, pravilnoj ishrani, kao i o okretanju sebi, odnosno holističkom pristupu životu. Govorile su strukovna medicinska sestra Kristina Marković i Danijela Nedeljković iz Holističkog info centra Agape. 

Žensku odborničku mrežu čine odbornice svih političkih političkih partija, zastupljenih u lokalnom parlamentu. Ipak, na sinoćnom predavanju bile su samo odbornice Srpska napredne stranke.