Produžen rok za prijavu projekata

Produžen rok za prijavu projekata

Fond za inovacionu delatnost objavio je produžetak roka za prijavu projekata do 28. oktobra ove godine, do 17 časova.

Fond za inovacionu delatnost produžio rok za dostavljanje prijava projekata, u okviru programa ranog razvoja i programa sufinansiranja inovacija. Fond dodeljuje grantove za mikro i male kompanije u Srbiji, koje razvijaju tržišno orijentisane tehnološke inovacije iz svih oblasti nauke i tehnologije. Sve potrebne informacije mogu se naći na zvaničnoj internet stranici Fonda: www.inovacionifond.rs.