Prijava naknade za zaštitu životne sredine elektronskim putem

Prijava naknade za zaštitu životne sredine elektronskim putem

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac obaveštava  pravna lica i preduzetnike, da prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje  naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2020. godinu na obrascu 1 , mogu da podnesu preko portala „eUprava“.

Obveznicima naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnicima i pravnim licima koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, 31. jula ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.