Prijava komunalnih problema na sajtu opštine

Prijava komunalnih problema na sajtu opštine

Od danas, na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac (www.knjazevac.rs) građani mogu da prijave sve komunalne probleme.

Ukoliko imate primedbu na iznošenje smeća, suočavate sa nedostatkom vode za piće, ili u vašem kraju ne funkcioniše kanalizciona mreža, o tome možete da obavestite lokalnu vlast. Na ovom mestu možete da tražite informacije o držanju domaćih životinja, javnoj rasveti, održavanju groblja, psima lutalicama, zauzimanju javnih površina i drugim temama.

Na opštinskom sajtu postoji obrazac, u kome, uz svoje lične podatke, možete da opišete problem i postavite sliku.