Pribavljanje nepokretnosti za projekat ''Socijalno stanovanje''

Pribavljanje nepokretnosti za projekat ''Socijalno stanovanje''

Opštinsko veće opštine Knjaževac za potrebe realizacije projekta ''Socijalno stanovanje'' pribavlja dve kuće sa okućnicom u Knjaževcu ili okolnim selima.

Pravo učešća u postupku prikupljanja pisanih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, vlasnici kuća i zemljišta upisani u katastar nepokretnosti.

Pisane ponude podnose se Komisiji za sprovođenje postupka za pribavljanje nepokretnosti u svojinu opštine Knjaževac, na adresi opština Knjaževac, ul. Miloša Obilića br. 1, u zatvorenim kovertama, sa naznakom “Ponuda na oglas- socijalno stanovanje”.

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu opštine Knjaževac.