Prezentacija GIS softvera

U Skupštini opštine održana je prezentacija GIS softvera koji je naša lokalna samouprava nabavila u sklopu realizacije projekta "Prevencija i gašenje šumskih požara".

O praktičnoj primeni softvera predstavnicima opštine i javnih preduzeća govorili su stručnjaci preduzeća GISDATA. U narednoj fazi realizacije projekta na redu je instalacija softvera, a zatim sledi organizovanje radionica za predstavnike različitih interesnih grupa koji će biti uključeni u ovaj prekogranični projekat.