Predstavljeni rezultati “Participativnog budžetiranja”

Opština Knjaževac jedna je od deset lokalnih samouprava u Srbiji u kojoj je realizovan pilot projekat “Participativno budžetiranje”. Predstavnici BIRN-a, koji u saradnji sa NALED-om realizuju projekat, održali su u Skupštini opštine sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora na kome su predstavljeni rezultati, a razgovaralo se i o mogućnosti da se projekat nastavi.

Balkanska istraživačka novinarska mreža, u saradnji sa NALED-om, tokom prethodnih godinu i po dana realizovala je pilot projekat “Participativno budžetiranje” u deset lokalnih samouprava u Srbiji. Osnovni cilj projekta je neposredno uključivanje građana u donošenje odluka o usmeravanju budžetskih sredstava. Danas je u Knjaževcu održan sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora na kome su predstavljeni dosadašnji rezultati i razmatrane mogućnosti nastavka realizacije projekta.

“Mi smo u startu izabrali organizacije koje imaju neku svest o tome da građane treba uključiti u proces donošenja odluka u vezi budžeta, tako da smo imali dobra iskustva sa svim odabranim lokalnim samoupravama. Knjaževac ističemo kao primer vrlo dobre prakse gde su se lokalni ribolovci, članovi Udruženja, odlično organizovali i izglasali “svoj” predlog da bude finansiran iz opštinskog budžeta”, kaže Kalina Simić, koordinator programa u BIRN-u.

Za opštinu Knjaževac je veliko priznanje to što je od strane BIRN-a prepoznata kao jedna od deset lokalnih samouprava u Srbiji vrednih sprovođenja ovakvog projekta.
“Participativno budžetiranje je jedan od najboljih načina za uključivanje građana u odlučivanje o lokalnom budžetu. Imali smo zaista dobra iskustva i sa udruženjima građana i sa pojedincima, odziv je bio iznenađujuće veliki i na nama je da sve te primere dobre prakse ubuduće uvrstimo u svoje redovne aktivnosti”, rekao je  Branislav Josifović iz kabineta predsednika opštine.

BIRN i NALED će biti na raspolaganju i lokalnoj administraciji i nevladinom sektoru kada budu realizovali ovaj proces za opštinski budžet za 2017. godinu, zaključeno je na današnjem sastanku.