Poziv zainteresovanima za zakup poljoprivrednog zemljišta

Poziv zainteresovanima za zakup poljoprivrednog zemljišta

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti Opštinske uprave Knjaževac poziva poljoprivredna gazdinstva zainteresovana za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu da dostave pismo o namerama za zakup sa brojevima katastarskih parcela.

U pismu o namerama treba navesti naziv katastarske opštine, radi daljeg postupanja pred nadležnim institucijama. Pismo o namerama treba dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Knjaževac do 5.7.2018. godine.

Opština Knjaževac će ove godine organizovati nadmetanje za preko 45 hiljada poljoprivrednih parcela u tačno 3.665 nadmetanja. Ukupna površina u državnoj svojini za izdavanje je 15.270 hektara.