Poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje naknade

Poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje naknade

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac, poziva sve zainteresovane kako bi podneli prijave za utvrđivanje naknade za 2020. godinu, obavestili su iz Opštinske uprave, Odeljenja za budžet, finansije i utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda.

Poziv je upućen pravnim licima i preduzetnicima radi podnošenja prijava sa podacima od značaja. Radi se o utvrđivanju naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2020. godinu.


Potrebno je preuzeti Obrazac1 , koji možete naći na sajtu Opštine Knjaževac ili na prijavnici Opštine.