Poziv za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Poziv za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Opština Knjaževac raspisala je oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Knjaževac.

Zemljište se daje u zakup u katastarskim opštinama: Knjaževac, Vlaško Polje, Drenovac, Balanovac, Vina, Drečinovac, Zorunovac, Trgovište i Jelašnica. Licitacioni korak iznosi 500 dinara. 
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i imaju aktivan status. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je 13. februar 2013. do 15 časova. 
Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje je predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Knjaževac u kancelariji br. 42 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Kontakt osoba Rodoljub Simonović, tel. 019/731-623,  064/47-63-720. 
Kompletan dokument preuzmite ovde.