Poziv za građane sa Kosova i Metohije

Poziv za građane sa Kosova i Metohije

Opština Knjaževac uputila je građanima sa Kosova i Metohije poziv da se registruju za glasnje na parlamentarnim izborima putem pošte kod poverenika za izbeglice i migracije.

izbegSvi zainteresovani, radi registracije treba da dođu u Skupštinu opštine Knjaževac – povereništvo za izbeglice najkasnije do 16. maja u 13,00 časova. Registracija se obavlja od 7,00 do 18,00 časova. Jedan član porodice može poneti dokumenta svih punoletnih članova porodice. Potrebno je poneti sva dokumenta koja vas povezuju sa Kosovom I Metohijom ( ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, legitimaciju raseljenog lica, izvod iz matične knjige rođenih …).

Bliže inforamacije mogu se dobiti na telefon 731 – 623, lokal 100.