Potpisivanje ugovora korisnika subvencija

Potpisivanje ugovora korisnika subvencija

U prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac juče su potpisani ugovori sa vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su ispunili uslove konkursa za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz sredstava budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2020. godini.

Konkurisalo je 116 poljoprivrednika, a njih 107 je ispunilo uslove.
Prilikom potpisivanja ugovora, ispoštovane su sve mere prevencije protiv Covida-19 sa tačno utvrđenom satnicom dolaska svakog pojedinačnog korisnika.
Danas je u planu i potpisivanje ugovora korisnika subvencija za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite iz sredstava budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac.

Po konkursu je pristigao 61 zahtev, a odobreno je 55 sa unapred utvrđenom dinamikom dolaska korisnika uz poštovanje svih mera prevencije. Ovo je nova mera lokalne samouprave koja tretira subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite koje poljoprivrednici realizuju sa poslovnim bankama.
Na ovaj način pomaže se poljoprivrednim proizvođačima da kroz besplatne kredite dođu do nove opreme, novih mašina, većeg broja grla stoke…
Za podršku knjaževačkim poljoprivrednicima ove godine iz opštinskog budžeta izdvajeno je 40 miliona dinara.