Potpisan ugovor za održavanje trotoara

Potpisan ugovor za održavanje trotoara

Nakon sprovedene javne nabavke, opština Knjaževac zaključila je 13. maja ugovor sa preduzećem Strabag doo Beograd na izvođenju radova na održavanju trotoara.

Vrednost radova, koji se finansiraju sredstvima lokalnog budžeta je 4.996.614,00 dinara sa PDV-om.