Potpisan memorandum o saradnji

Opština Knjaževac potpisala je Memorandum o saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Svrha Memoranduma je formalizacija saradnje i koordinacija aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu”, odnosno da se omogući privrednicima i građanima da svoje poslove brže i lakše obavljaju.