Porez do 14. novembra

Porez do 14. novembra

Rok za plaćanje poreza na imovinu je 14. novembar, obaveštva lokalna poreska administracija.

 

Poreski obveznici – fizička i pravna lica, preduzetnici do tog datuma treba da izmire svoje obaveze za četvrti kvartal. Poreski obveznici, koji su u reprogramu , samo redovnim izmirivanjem poreza, kao i rata po reprogramu, zadržavaju pravo na reprogramiranje poreskog duga, podseća se u obaveštenju.