Porez do 14. februara

Porez do 14. februara

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14.februar 2020. godine rok za uplatu  obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu.

Istovremeno, Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac, obaveštava poreske obveznike koji su u reprogramu, da  provere svoja dugovanja i izmire rate po reprogramu. U suprotnom, izgubiće pravo na reprogramiranje poreskog duga i celo dugovanje smatraće se dospelim.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici ne podležu obračunu i naplati zakonom propisane kamate i prekršaja zbog kašnjenja uplata, podsećaju se u saopštenju.