Pomoć za raseljene sa Kosova i Metohije

Pomoć za raseljene sa Kosova i Metohije

Opština Knjaževac raspisala je javni poziv za izbor korisnika pomoći namenjene licima raseljenim sa teritorije Kosova i Metohije sa boravištem, odosno prebivalištem u Knjaževcu.

Pravo na pomoć u robi i materijalu za  za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti mogu da ostvare porodice interno raseljenih lica sa teritorije Kosova i Metohije koje imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac, a neophodna im je pomoć za ekonomsko osnaživanje kroz dohodovne aktivnosti. Pomoć se odobrava u robi, kao jednokratna i bespovratna, a u iznosu od najviše do 200.000,00 dinara za svaki odobreni grant.

Rok za podnošenje prijava je do 11. novembra. Bliže informacije i potrebna dokumentacija mogu se preuzeti kod poverenika za izbeglice i migracije opštine Knjaževac ulici Miloša Obilića 1 na šalteru broj 4.

Kompletan tekst javnog poziva objavljen je na oglasnoj tabli opštine Knjaževac, na zvaničnom sajtu opštine, kao i na oglasnim tanblama u mesnim kancelarijama Minićevo i Kalna.