Pomoć za izbegla i interno raseljena lica

Pomoć za izbegla i interno raseljena lica

Komisija za dodelu pomoći izbeglim i interno raseljenim licima opštine Knjaževac obaveštava sve zainteresovana izbegla i interno raseljena lica, koja imaju boravište, ili prebivalište na teritoriji knjaževačke opštine, da mogu podneti zahtev za dodelu pomoći.

Pomoć se dodeljuje u vidu građevinskog materijala i ekonomskom osnaživanju u skladu sa javnim pozivima, koji su istaknuti na oglasnim tablama opštine Knjaževac i povereništva za izbeglice. Zahtevi se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštine Knjaževac. Zahtev se dobija kod poverenika za izbeglice. Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je od 4. do 22. februara, a podnose se lično, ili na aderesu: Opština Knjaževac, Miloša Obilića 1.