Polemika o Strategiji socijalne politike

Odbornici Skupštine opštine na današnjem zasedanju usvojili su, većinom glasova, Strategiju socijalne politike za period 2013-2018. godina.

Na isti način, većinom glasova vladajuće koalicije, usvojeni su i izveštaji o radu Knjaževačke gimnazije, opštinske uprave i Javnog pravobranilaštva. Date su saglasnosti na statute Centra za stručno usavršavanje i JP ''Banjica''. Skupština je imenovala i novog v.d. direktora Doma kulture.