Pokrenut sajt ''Dobra uprava''

Pokrenut sajt ''Dobra uprava''

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je internet sajt „Dobra uprava“ na adresi www.dobrauprava.rs. Sajt je namenjen informisanju građana o tome kako teče proces reforme javne uprave i obavezna razmena podataka iz službenih evidencija.

 

Sajt „Dobra uprava“ zamišlјen je kao interaktivni portal putem kojeg građani mogu da se informišu o svojim pravima u upravnim postupcima kada je reč o razmeni podataka iz službenih evidencija, da se bliže upoznaju sa sistemom rada institucija uprave, ali i da se, popunjavanjem upitnika ili upućivanjem pisma Ministarstvu aktivno uklјuče u nadzor nad radom javne uprave, a time i nad njenom ukupnom reformom. 

Ministarstvo poziva javnost da, kroz redovno informisanje na sajtu „Dobra uprava“ i aktivan građanski pristup, pruže podršku zaposlenima u javnoj upravi da sistemski unaprede svoj rad kako bi 1. juna 2017. godine bili potpuno spremni za uspešnu i punu primenu Zakona o upravnom postupku, jer bez aktivnog uklјučivanja građana u nadzor nad primenom javnih politika i bez aktivnog komuniciranja građana i institucija veliki proces reforme državne adiministracije nije moguć, saopšteno je iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.