Podrška socijalnim programima

Opština Knjaževac jedna je od 123 lokalne samouprave u Srbiji, koje su od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dobile novac za realizaciju usluga socijalne zaštite.

 

Novčana sredstva koja je Knjaževac dobio od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su priznanje za sve ono što se godinama radi u oblasti socijane politike, kaže predsednik opštine Milan Đokić.

''Ministarstvo nam je odobrilo sedam i po miliona dinara za projekte koje sprovodimo na teritoriji naše opštine, a u skladu sa onim što je naše opredeljenje već dugo godina, bilo da je reč o deci sa smetnjama u razvoju, starim i iznemoglim licima, ili o drugim vidovima socijalne zaštite. Ovo je ne samo novčana pomoć, već i priznanje za sve ono što radimo u oblasti socijalne zaštite.''

Solidarnost sa građanima kojima je potrebna neka vrsta pomoći odraz je ozbiljnosti jedne lokalne samouprave, smatra Đokić.

''Postoji veliki broj naših sugrađana koji su u stanju socijalne potrebe. Trudimo se da im pomognemo na svaki mogući način. Solidarnost sa takvim licima je odraz ozbiljnosti jedne lokalne samouprave. Narodna kuhinja u Knjaževcu nikada nije prestajala da radi i, nažalost, ima sve više korisnika. Redovno isplaćujemo jednokratne novčane pomoći, nabavljamo besplatne udžbenike za decu, koja idu i na besplatne ekskurzije. Trudimo se da izađemo u susret i kada su u pitanju obaveze takvih porodica prema komunalnim preduzećima.''

Namenski transfer Ministarstva namenjen je razvoju postojećih i uspostavljanju novih usluga socijalne zaštite.