Podrška Evropske unije upravljanju u lokalnim samoupravama

Podrška Evropske unije upravljanju u lokalnim samoupravama

Proces modernizacije službeničkog sistema, uz podršku Saveta Evrope i Evropske unije, pokrenut je u 50 opština i gradova Srbije, među kojima je i opština Knjaževac.

Ovaj proces unapređenja rada u 50 lokalnih samouprava deo je programa Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ koji će trajati do kraja 2021. godine i čiji je cilj stvaranje modernog službeničkog sistema, zasnovanog na kompetencijama, znanjima i veštinama u skladu sa evropskim standardima i principima dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama.

Lokalne samouprave koje su uključene u ovaj program dobile su takozvane „pakete podrške“ – posebno razvijene instrumente za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima. To znači da će do kraja 2020. godine imati podršku eksperata Saveta Evrope uz čiju pomoć će menjati sistem upravljanja ljudskim resursima. Taj proces podrazumeva niz aktivnosti, koje će doprineti poboljšanju kvaliteta rada uprave u celini i voditi ka tome da uprava postane dobar servis građanima i privredi.

Za sada, u početnoj fazi primene „paketa podrške“, urađena je procena učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima u svim lokalnim samoupravama i razvijeni su operativni planovi za unapređenje sledećih oblasti: organizacija i planiranje ljudskih resursa, popunjavanje radnih mesta, stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih, ocenjivanje zaposlenih, disciplinska odgovornost i žalbeni postupak i komunikacija, etika, vrednosti i kultura organizacije.

Osim realizacije „paketa podrške“ lokalne samouprave će moći da učestvuju i na posebnom pozivu za dodelu finansijskih sredstava (do 30.000 evra) za sprovođenje organizacionih promena i unapređenja u lokalnim administracijama.

Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnim samoupravama – faza 2“, vredan 4 miliona evra zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.