Podrška deci i porodicama

Podrška deci i porodicama

Na sednici Skupštine opštine usvojena je odluka o budžetskom fondu za povećanje nataliteta. Izmenjena je i dopunjena odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom.

 

Sredstva fonda koristiće se za novčanu pomoć porodici za novorođeno dete, novčanu pomoć za lečenje steriliteta, novčanu pomoć za lečenje dece i druge namene od značaja za rađanje i populacionu politiku. 

Izmenom odluke o finansijskoj podršci porodici, pravo na besplatnu užinu imaju svi učenici osnovnih škola, bez obzira na ekonomski, ili socijalni status porodice. Pravo na besplatne udžbenike ima treće dete u porodici, deca iz materijalno ugroženih porodica, deca izbeglih, raseljenih i prognanih lica, deca palih boraca i deca sa smetnjama u razvoju.