Podnesite poresku prijavu

Podnesite poresku prijavu

Tokom naredna tri meseca biće evidentirane sve nepokretnosti na terenu.

Odeljenje za budžet, finansije i utvrdjivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda obaveštava gradjane opštine Knjaževac da će od 16. decembra, tokom naredna tri meseca, vršiti evidentiranje svih nepokretnosti na terenu, radi utvrdjivanja poreza na imovinu. Ovlašćena lica, angažovana od strane lokalne poreske administracije, svakog radnog dana obilaziće domaćinstva sa ciljem da se na terenu popunjavaju poreske prijave i pomoći im da ih ispravno popune. Gradjani su u obavezi da prijave i sve nastale promene u vlasništvu nepokretnosti, uz dostavljanje dokaza o nastaloj promeni.

Poreske prijave gradjani mogu i lično predati u zgradi Skupštine opštine, Opštinskoj upravi, u kancelariji broj 19, čime će ispuniti svoju obavezu. Nepodnošenje poreske prijave predstavlja poreski prekršaj, a kazne predvidjene Zakonom iznose od 5.000 do 100.000 dinara.