Podnesite poresku prijavu

Podnesite poresku prijavu

Iz opštinskog Odeljenja za budžet podsećaju da rok za podnošenje poreske prijave ističe 31. marta.

Odeljenje za budžet, finansije, utvrdjivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda opštine Knjaževac obaveštava sve poreske obveznike poreza na imovinu pravnih lica koji vode poslovne knjige, da su dužni da do 31. marta izvrše samooporezivanje i podnesu poresku prijavu na obrascu PPI-1 sa pratećim prilozima i potprilozima. U protivnom svi oni koji ne budu podneli poresku prijavu u propisanom zakonskom roku shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji snosiće sankcije propisane ovim Zakonom.