Podignuti svi resursi opštine

Podignuti svi resursi opštine

Zbog kolapsa elektroenergetskog sistema u Knjaževcu, danas je zasedao opštinski štab za vanredne situacije. Opština je sve svoje resurse u mehanizaciji i ljudstvu stavila na raspolaganje, kako bi se situacija što pre normalizovala, istaknuto je na sednici.

Lokalna samouprava je u neprekidnom kontaktu sa preduzećem ''Jugoistok'', a 30 radnika iz Knjaževca i mehanizacija upućeni su u 25 sela koja još uvek nemaju struju. U ta sela biće upućen i maksimalan broj agregata, koje je moguće obezbediti. Počeće i distribucija vode za piće. U kontaktu sa mesnim zajednicama, tamo gde je medicinska pomoć neophodna, stići će i lekari, odlučeno je na sednici štaba. Takođe, pojačan je i rad na održavanju puteva. Lokalna samouprava je u neprekidnom kontaktu sa preduzećem ''Jugoistok'', a 30 radnika iz Knjaževca i mehanizacija upućeni su u 25 sela koja još uvek nemaju struju. U ta sela biće upućen i maksimalan broj agregata, koje je moguće obezbediti. Počeće i distribucija vode za piće. U kontaktu sa mesnim zajednicama, tamo gde je medicinska pomoć neophodna, stići će i lekari, odlučeno je na sednici štaba. Takođe, pojačan je i rad na održavanju puteva.