Počinje projekat WE-NET: Ka gradovima obrazovanim za odgovoran odnos prema sredini

Počinje projekat WE-NET: Ka gradovima obrazovanim za odgovoran odnos prema sredini

Opština Knjaževac, zajedno sa 12 partnera iz osam evropskih zemalja, počinje projekat "WE-NET: Ka gradovima obrazovanim za odgovoran odnos prema sredini".

Projekat se realizuje u okviru Evropske godine razvoja i finansiran je kroz program ''Evropa za građane i građanke''. Cilj je da se uspostavi mreža opština i udruženja civilnog društva iz različitih regiona širom Evrope, kojima će biti omogućeno da razmenjuju iskustva i najbolje prakse na temu održivog razvoja, sa fokusom na upravljanje otpadom i recikliranje.

Tokom naredne dve godine, partneri će razmenjivati iskustva održivog razvoja, kako bi ostvarili veći uticaj u ovoj oblasti na lokalnom nivou. Svaki od partnera realizovaće obrazovne aktivnosti u svojoj zajednici kako bi među stanovništvom promovisali kulturu održivog razvoja i odgovornog odnosa prema životnoj sredini i praksu recikliranja. 

Posebna pažnja biće posvećena radu sa mladima jer su oni glavna ciljna grupa za akcije u vezi procesa odlaganja otpada koji nastaje u svakodnevnoj potrošnji. 

Vodeći partner na projektu je Opština Tiene iz Italije, uz podršku naše asocijacije ALDA, dok će podršku opštini Knjaževac u realizaciji projekta na lokalnom nivou pružati kancelarija Centra lokalne demokratije u Knjaževcu.