Počinje dvodnevno suzbijanje larvi komaraca

Počinje dvodnevno suzbijanje larvi komaraca

Predstavnik opštine Кnjaževac određen rešenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu obaveštava građane da će ova akcija trajati 26. i 27. juna u periodu od 09 do 18 časova.

U okviru Republičkog programa suzbijanja larvi komaraca koje organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Republike Srbije , obaveštavaju se pčelari i ostali građani da će izvođač akcije preduzeće „DE MUS“ d.o.o iz Beograda, tokom ova dva dana, sa  dve ekipe, izvršiti tretman predviđenih lokacija na teritoriji opštine Кnjaževac na ukupnoj površini od 180ha, u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. 
Preparat LARVASTOP  PIRIPROX  0,5 ZG koji se koristi nije otrovan za pčele i toplokrvne organizme, isključivo se aplikuje u vodu gde se nalaze legla komaraca.
Osoba zadužena za kontakt i sprovođenje akcije je Boris Vučetić, tel.060/020-85-01