Počinje deratizacija

Počinje deratizacija

Opštinа Knjaževac u skladu sa zaključkom Opštinskog veća i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u cilju suzbijanja štetnih glodara, organizovala je deratizaciju na određenim lokacijama i u objektima na području grada.

Deratizacija se vrši na grobljima, na gradskoj deponiji, na pijaci, u nehigijenskim naseljima. Obuhvaćeni su i priobalje Svrljiškog Timoka, parkovske površine, škole, predškolske ustanove, šahte kanalizacione mreže, kao i dezinskekcija romskog naselja i podrumskih prostorija u stambenim objektima u Kalni.

Deratizacija će se vršiti preparatom na bazi antikoagulanata druge generacije, sa ciljem uništenja štetnih glodara (miševa i pacova) kao prenosioca zaraznih oboljenja i ekonomskih štetočina.

Zabranjeno je otrovne supstance dirati i premeštati. Potrebno je onemogućiti nekontrolisan pristup maloletnoj deci i domaćim životinjama. U slučaju trovanja obratiti se Nacionalnom centru za kontrolu trovanja na broj 011/360-84-40. Antidot: Vtiamin K1.

Deratizaciju će vršiti stručne i obučene ekipe Privrednog društva za sanitarno - ekološku zaštitu, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „De-Mus“ doo.