Poboljšanje uslova stanovanja za Rome

Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i opština Knjaževac realizuju projekat ''Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja''.

Projekat u Knjaževcu ima neposredan cilj uspostavljanje higijenskog minimuma u romskim naseljima. Korisnicima projekta je na današnjem sastanku objašnjeno koje su njihove obaveze i dužnosti na realizaciji projekta.