Poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima

Poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima

Komisija za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima raspisala je javni konkurs za podnošenje prijava za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu, obezbeđivanjem seoskih kuća sa okućnicom.

 

Pomoć za poboljšanje uslova stanovanja mogu da ostvare interno raseljeno lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji žive na teritoriji opštine Knjaževac, a neophodna im je pomoć za poboljšanje uslova stanovanja. Pomoć se odobrava kao jednokratna za pribavljanje seoske kuće sa okućnicom i pratećom imovinom, a najviše do 950.000 dinara po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima. Rok za podnošenje prijava je od 8. do 29. maja 2015. godine. Detalje konkursa možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Knjaževac.