Platite porez

Platite porez

Porez na imovinu i druge javne prihode treba da bude izmiren do kraja godine, kako bi se izbeglo plaćanje kamate, obavestila je lokalna poreska administracija opštine Knjaževac.

 

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da do kraja godine izmire svoje dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu i ostalih lokalnih javnih prihoda. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate i prekršaja zbog kašnjenja uplata.