Planovi izgradnje u 2017.

Na desetoj sednici Skupštine opštine bilo je reči o programu uređenja građevinskog zemljišta. Kako je obrazložio Mladen Radosavljević, direktor Javnog preduzeća za razvoj, urbanizam i izgradnju, novac za realizaciju radova u ovoj godini biće obezbećen iz budžeta opštine i na konkursima ministarstava i donatora.

 

Prema Radosavljevićevim rečima, ukoliko se obezbede sredstva, radiće se na izgradnji fekalne kanalizacije i sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Minićevu, zameni javne rasvete, infrastrukturnom opremanju lokacija za izgradnju, izgradnji poslovno – stambenog objekta u ulici Knjaza Miloša, zameni stolarije i izradi izolacije u Gimnaziji, adaptaciji zgrade Sportskog saveza radi izgradnje Centra za identifikaciju telesnih deformiteta kod dece, formiranju auto – kampa na Banjici.