Plan za Golemu reku, Miricu i Kozarnicu

Koncept plana generalne regulacije za turistički centar “Golema reka” predstavljen je danas u Domu kulture.

Važnost ovog dokumenta je izuzetna, naročito ako se ima u vidu da je reč o najboljem i najvećem skijaškom resursu na Staroj planini.