“Park prijateljstva” na Kadibogazu

Prostor duž granične linije obogaćen je novim zimzelenim i listopadnim sadnicama.

Predstavnici opština Belogradčik i Knjaževac sastali su se na Kadibogazu, gde je prošle godine oformljen “Park prijateljstva”.